Zástavní podmínky

- Zastavovat mohou pouze osoby starší 18 let a po předložení platného občanského průkazu nebo pasu.

- Týdenní úrok činí 2-4% z vyplacené částky.

- Maximální doba zástavy je 6 týdnů (lze ji prodloužit pouze po zaplacení úroků).

- Nevyplatí-li zákazník pohledávku za zastavený předmět v termínu uvedeném na zástavní smlouvě, zastavený předmět propadá.

- Po propadnutí zástavy nastává 24 hodinová ochranná lhůta, kdy si zákazník může bez dalšího navýšení pohledávané částky zastavený předmět vyzvednout. Po vypršení i této 24 hodinové ochranné lhůty, zastavárna zprostředkuje prodej propadlého předmětu bez nároku na jeho vrácení.

Výkup a komisní prodej:

- Vykupujeme zboží pouze od osob starších 18 let a po předložení platného občanského průkazu nebo pasu.

- Komisní prodej zprostředkováváme z 15% poplatkem z prodejní částky.

- Komisní prodej je na dobu neurčitou.

- Při zpětném vyzvednutí zboží daného do komise si neúčtujeme žádný poplatek.